Obchodné podmienky

> MIESTA PREDAJA VENTILÁTOROV CATA <

We sell our goods also for foreign customers within European Union. The Minimum Order Volume is 1000 EUR without VAT. Advice us your VAT number please. For further information please contact us: elmat(at)elmat.sk

Predaj domácich elektrospotrebičov CATA je uskutočňovaný cez miesta predaja – našich obchodných partnerov v rozsahu vybudovanej obchodnej siete (vrátane e-shopov). V lokalitách, kde ešte nie je vybudované zastúpenie cez nášho partnera, alebo je partner nedostatočne naskladnený, obslúžime spotrebiteľov priamo zaslaním tovaru z nášho skladu.
Za účelom splnenia zákonom daných povinností uvádzame ako prevádzkovateľ e-shopu ďalej tieto

Obchodné podmienky  ELMAT SLOVAKIA s.r.o. - zmluva na diaľku (e-shop)
Platné od 07. Apríl 2023, 13:45h

1.    Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľ (zákazník) - v tomto texte sa myslí fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.
Dodávateľ - fyzická osoba – podnikateľ, alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať tzv. “zmluvu na diaľku”.
E-shop - internetový obchod prevádzkovaný dodávateľom, reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na príslušnej internetovej doméne.

2.    Predmet obchodných podmienok
Predmetom je určenie obchodných podmienok pre nákup spotrebiteľa od dodávateľa, v rozsahu ponuky výrobkov, alebo služieb uvedených v e-shope dodávateľa.

3.    Dodávateľ
ELMAT SLOVAKIA s.r.o., so sídlom: 901 01 Malacky, 1. Mája 99/24, IČO:35835214, DIČ: 2020208432, IČ DPH:SK 2020208432, e-mail: elmat(at)elmat.sk, tel.:034/774 1175. Garantované prevádzkové hodiny pre telefonický a elektronický (elmat(at)elmat.sk) kontakt spotrebiteľov: v pracovných dňoch 9:00 – 15:00 hod. na čísle +421 911 89 55 11, v ostatnom čase negarantovaný na čísle: 0903/430 803. Spoločnosť je registrovaná: V OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:26443/B. Adresa sídla spoločnosti je totožná s adresou prevádzky. Spoločnosť zastupuje konateľ Gabriel Puškáč, zároveň zodpovedný za prevádzku e-shopu. Číslo účtu dodávateľa: 1590823254/0200, účet je vedený vo VÚB, a.s. (IBAN: SK4702000000001590823254 , SWIFT: SUBASKBX )

4.    Dohľad nad dodržiavaním zákona
vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,  Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

5.    Spotrebiteľ
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.

6.    Objednávka
Nákup je možné uskutočniť odoslaním objednávky po zaregistrovaní spotrebiteľa do e-shopu dodávateľa. Spotrebiteľ je povinný uviesť pri registrácii minimálne údaje, ktoré sú vyznačené ako povinné:
a)    Meno a priezvisko objednávateľa (alebo názov firmy),
b)    presnú adresu dodania tovaru alebo služby, vrátane mena a priezviska (alebo názvu firmy) prijímateľa, ak toto nie je totožné so spotrebiteľom (objednávateľom), pozn: externý kuriér doručuje cez bežnú pracovnú dobu, zvážte výber adresy - domov, do práce, osobné vyzdvihnutie na pošte (1446 pôšt / odberných miest), alebo osobný odber na prevádzke dodávateľa / prevádzkovateľa eshopu (viď bod. 3),
c)    e-mail (pri uvedení nesprávnej emailovej adresy Vám nepríde automatické potvrdenie objednávky),
d)    pre urýchlenie prípadnej komunikácie odporúčame uviesť tiež telefónne číslo, najvhodnejší je mobil.
Odoslaním objednávky súhlasíte so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti ELMAT SLOVAKIA s.r.o. Odoslanie objednávky je považované za uzatvorenie zmluvy prostredníctvom elektronických zariadení.
Dodávateľ je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

7.    Zistenie a opravenie chybných úkonov, ukončenie nákupu.
Počas celého nákupu sú viditeľné jednotlivé položky v košíku. Po kliknutí na obsah košíka - "Zobraziť nákupný košík" môže spotrebiteľ zmeniť objednávané množstvá, alebo vymazať položky. Nákup sa ukončuje až kliknutím na tlačidlo „Zaplatiť“. V prípade, že ešte nie je spotrebiteľ zaregistrovaný, bude vyzvaný k registrácii. Môže však nakúpiť aj jednorazovo bez registrácie. Čítajte prosíme Ako nakupovať

8.    Úkony potrebné na uzavretie zmluvy
a)    Registrácia (alebo pri jednorazovej objednávke vyplnenie potrebných údajov).
b)    Výber aspoň jednej položky do košíka.
c)    Odoslanie / potvrdenie objednávky – súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami dodávateľa.

9.    História a stav objednávok
Vaša objednávka (zmluva) bude uložená v e-shope dodávateľa, po prihlásení si môžete pozrieť históriu a stav objednávok.

10.   Jazyk ponúkaný na uzavretie zmluvy.
Dodávateľ poskytuje všetky informácie (vrátane objednávky/zmluvy) spotrebiteľovi v slovenskom jazyku. Text na webstránke je možné preložiť strojovým prekladačom do zvoleného jazyka. Po dohode zašleme požadované dokumenty aj v anglickom jazyku.

11.   Dodacie náklady
Dodávateľ účtuje pre dodávky na území Slovenskej Republiky:

Dopravné - 4,583 EUR bez DPH / 5,50 EUR s DPH - prednastavená hodnota pre eshopové objednávky. Výška dopravných nákladov sa môže zmeniť pre tovar s väčšou hmotnosťou, v takom prípade Vás budeme pred expedíciou kontaktovať. |

Dopravné 7,- EUR bez DPH pri nákupe do 300,- EUR bez DPH. Platí spravidla pre emailové objednávky a tovar s väčšou hmotnosťou. |

Dopravné 10,- EUR bez DPH pri nákupe od 300,- do 1000,- EUR bez DPH. | Väčšinou tovar s veľkou hmotnosťou

Pri nákupe nad 1000,- EUR bez DPH dopravné neúčtujeme. |

Dopravné so Zníženou hodnotou, alebo Zdarma - pri časovo ohraničených akciách - v takomto prípade nájdete informácie na titulnej stránke, prípadne v časti AKTUALITY na digestor.info  |

Dopravné tiež neúčtujeme obchodným partnerom, ktorí majú naskladnený tovar z nášho importu a uplatnia objednávku nad 150 EUR bez DPH. Títo partneri majú tiež možnosť nakupovať bezhotovostne (podrobnejšie info: Gabriel Puškáč, Mobil: +421 903 430 803).  |

V prípade požiadavky zákazníka na objednanie Expresnej zásielky zo zahraničia (spravidla do 24 hod. na našom sklade v Malackách - ak je objednávka uplatnená do 09:00h) preúčtujeme aj expresný príplatok 55,- EUR bez DPH|

V prípade, že by dodávateľ (prevádzkovatľ eshopu) z dôvodu nedostatočnej skladovej dostupnosti zasielal tovar z jednej objednávky ďalšou zásielkou, prepravné sa už pri ďalšej zásielke neúčtuje!

Balenie tovaru sú na náklady dodávateľa - Náklady na balenie tovaru neúčtujeme.

Dopravné náklady pre zásielky zasielané mimo územia Slovenskej Republiky účtujeme podľa platných cenníkov použitých prepravných spoločností.

 

12.   Spôsoby platby
a)    Dobierka – štandardný spôsob (vyplatenie čiastky kuriérovi pri prevzatí tovaru). DOKLAD O ZAPLATENÍ DOBIERKY ŽIADAJTE PROSÍME OD KURIÉRA, nie od prevádzkovateľa eshopu. Platba dobierky je možná len v hotovosti.

b)    Zálohová platba – Predfaktúra (čaká sa na pripísanie platby na náš účet).

c)    Hotovosť, alebo platba kartou cez terminál na prevádzke dodávateľa (pri osobnom odbere).

d)   Bezhotovostne s dohodnutou dobou splatnosti faktúr - len obchodní partneri, ktorí majú naskladnený tovar z nášho importu (písomná zmluva).

e)   Plánujeme poskytnúť možnosť online platieb.

 

13.   Zmluvné lehoty
Odpoveď pracovníka dodávateľa na elektronickú poštu – do 24 hodín počas pracovných dní (automat okamžite).
Možnosť vrátenia tovaru - dodávateľ poskytuje fyzickým osobám (občanom) možnosť vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia plnenia pri takom tovare, kde to zákon umožňuje.
Dostupnosť tovaru = expedícia tovaru, napr. Skladom, do 24 hod., do 3-5 pracovných dní, Na dopyt a pod. – myslí sa dostupnosť na sklade prevádzkovateľa eshopu. Dostupnosť je uvedená pri detailnom zobrazení každej položky e-shopu.
Dodacia doba – dodacia doba je do 48 hodín od expedície tovaru. Spravidla je to však do 24 hodín od prevzatia zásielky kuriérom.

Reklamácie zásielky - Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť zásielky. Ak zistí závadu, uskutoční za prítomnosti vodiča (prepravcu) reklamačný zápis do prepravného listu. Ak nie je možné uskutočniť kontrolu ihneď, napíše kupujúci do prepravného listu pri preberaní tovaru „Prevzaté s výhradou“ a uskutoční kontrolu ihneď, ako to bude možné (najneskôr nasledujúci deň) a zistené závady bezodkladne oznámi našim pracovníkom, ktorí zabezpečia ďalšie kroky. Pravdivosť zápisu do prepravného listu musí písomne potvrdiť aj vodič (prepravca). Uskutočnenie príslušného zápisu do prepravného listu a jeho potvrdenie vodičom je podmienkou uplatnenia reklamácie dodávky z hľadiska množstva dodaných balení (kusov), resp. poškodenia pri preprave. V opačnom prípade nie je žiaľ možné uplatniť reklamáciu u externého dodávateľa služieb.

Záručná doba – dodávateľ poskytuje spotrebiteľovi na všetky výrobky záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Dodávateľ môže predĺžiť záručnú dobu za súčasného stanovenia podmienok jej predĺženia.
Platnosť cien – v prípade akčnej ceny je doba jej platnosti uvedená v e-shope priamo pri výrobku.
Platnosť obchodných podmienok – tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uvedeným pod nadpisom týchto obchodných podmienok a platia do vydania a zverejnenia nových.

Postup uplatnenia záruky - Záručnú opravu uskutoční ELMAT SLOVAKIA s.r.o. na základe predloženého správne vyplneného záručného listu a dokladu o zakúpení výrobku. Od septembra 2014 už záručné listy nevydávame, takže na výrobky zakúpené po 1.9.2014 (vrátane) Vám postačuje doklad o zakúpení tovaru.

Ventilátory a malé výrobky – nie je potrebné kontaktovať predajcu, stačí vadný výrobok (najlepšie v originálnom obale a kompletný aj s príslušenstvom) spoločne so záručným listom a popisom závady zaslať na adresu servisného strediska: ELMAT SLOVAKIA s.r.o., 1. Mája 99/24, 901 01 Malacky (adresu nájdete aj na záručnom liste).

Digestory, veľké a tažké výrobky – kontaktujte nás e-mailom, alebo na telefónnom čísle 0911 89 55 11, alebo 0903 430 803. Náš pracovník zaznamená nahlásenie závady a následne Vás budeme kontaktovať ohľadom spôsobu riešenia opravy výrobku.

Pre záručné opravy, pozáručné opravy a pre reklamácie plánujeme z dôvodu zjednodušenia a komfortu pre zákazníka vytvoriť v budúcnosti elektronické formuláre na našich stránkach. Zvažujeme tiež zabezpečenie bezplatnej telefónnej linky. O zmenách budeme informovať priamo tu v obchodných podmienkach.

14.    Záverečné ustanovenia
Dodávateľ nezodpovedá za informácie poskytnuté príjemcom služieb (spotrebiteľom) a uložené na jeho žiadosť do pamäte elektronických zariadení slúžiacich na vyhľadávanie informácií, ak dodávateľ nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií alebo o protiprávnom konaní príjemcu služieb a na odstránenie protiprávneho stavu koná bez zbytočného odkladu; za tieto informácie však zodpovedá, ak príjemca služieb koná podľa jeho pokynov.

15.    Ochrana osobných údajov spotrebiteľa (GDPR) - aktualizované informácie nájdete v samostatnej časti Ochrana osobných údajov v menu naľavo dole.

a)    Dobierka – štandardný spôsob (vyplatenie čiastky kuriérovi pri prevzatí tovaru).

b)    Zálohová platba – Predfaktúra (čaká sa na pripísanie platby na náš účet).

c)    Hotovosť na prevádzke dodávateľa (pri osobnom odbere).

d)    Plánujeme poskytnúť možnosť platieb kreditnými kartami.

Nákupný košík

Celkom s DPH 0,00 € Zobraziť nákupný košík

Prihlásenie

Jazyk (Language)

 
Posledná aktualizácia 23.07.2024 16:29:45